Privacy Beleid

Introductie
Persoonlijke informatie die wij van u mogen verzamelen
Het gebruik van uw persoonlijke informatie
Niet-persoonlijke identificeerbare informatie
Informatie delen
Externe links
Veiligheid
Opslag van uw gegevens
Uw rechten
Contact met ons opnemen

Introductie

Dit is het privacybeleid van www.postalgold.nl (Site). De website is eigendom van Sigma Response Trading Limited Partnership, actief onder de productnaam Postal Gold (wij, ons en onze).

Wij doen er alles aan om uw privacy online te beschermen. Wij begrijpen dat u niet wilt dat uw persoonlijke informatie zomaar wordt verstrekt aan derden. Daarom volgt hier een uitleg hoe wij deze informatie verkrijgen, wat wij ermee doen en welke inspraak u hierover heeft.

Door het gebruik van deze website geeft u uw toestemming voor het verkrijgen van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid regelmatig te wijzigen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 01-11-2010.

Persoonlijke informatie die wij van u mogen verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen en verwerken:
 • Informatie (zoals naam, e-mailadres, postcode en telefoonnummer) die u aangeeft bij het invullen van het formulier op de webpagina, inclusief de registratie als gebruiker op deze pagina, het aanvragen van een service, het uploaden of verstrekken van materiaal via de website of het aanvragen van informatie;
 • Details van transacties die u via deze website heeft gemaakt;
 • Communicatie die u aan ons heeft verzonden, bijvoorbeeld een melding van een probleem, vragen of opmerkingen aangaande de website en de inhoud hiervan;
 • Informatie uit enquêtes, aanbiedingen en prijsvragen die wij van tijd tot tijd voor onderzoeksdoeleinden organiseren, indien u beslist hieraan mee te doen.

U heeft geen enkele verplichting om deze informatie aan ons door te geven. Mocht u dit echter weigeren, dan kunnen hierdoor bepaalde services niet aan u worden aangeboden.

Wij zullen u van tijd tot tijd vragen mee te doen aan aanbevelingsprogramma's of soortgelijke initiatieven. Hiermee geeft u contactgegevens aan ons door van bekenden die wellicht interesse hebben in onze diensten. Bij het verschaffen van deze informatie kunt u aangeven dat u toestemming heeft om deze informatie aan ons door te geven. Doet u dit a.u.b. niet als u hiervoor geen toestemming heeft.

Het gebruik van uw persoonlijke informatie

Wij zullen de informatie die u ons verschaft, gebruiken voor:
 • De verwerking van uw orders en het verstrekken van diensten en informatie die worden aangeboden via de website en die u heeft aangevraagd;
 • Het beheer van uw account bij ons;
 • De controle en de verwerking van financiële transacties met betrekking tot betalingen;
 • De verzending van informatie die volgens ons interessant is voor u of die u bij ons heeft opgevraagd, waaronder informatie over onze producten en services, mits u heeft aangegeven dat u geen bezwaar heeft tegen dergelijke informatie.

U kunt aangeven dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze producten en diensten. Dit kunt u ofwel aangeven op het moment dat u uw gegevens aan ons verstuurt (door het al dan niet aanvinken van de betreffende optie) ofwel kunt u zich, wanneer u niet meer wilt dat wij uw gegevens op die manier gebruiken, uitschrijven (informatie hierover vindt u in de berichten die u van ons heeft ontvangen). U kunt hierover ook contact met ons opnemen. Zie hiervoor het onderdeel "Contact met ons opnemen" van dit privacybeleid.

Niet persoonlijke identificeerbare informatie

Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch systeemgerelateerde informatie verkrijgen van uw bezoek, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt, vanaf welke website u kwam of uw IP-adres (het unieke adres dat alleen naar uw computer verwijst). Dit wordt automatisch herkend door onze webserver. Deze systeemgerelateerde informatie bevat geen persoonlijke informatie.

Deze site maakt ook gebruik van cookies. Hoewel hiermee de computer van een specifieke gebruiker kan worden herkend, bevatten ook deze geen persoonlijke informatie.

Cookies zijn stukjes informatie die de website verstuurt en opslaat op uw harde schijf. Soms wordt hierbij informatie van u getraceerd. Cookies zijn specifiek voor een server die deze heeft gemaakt en kunnen niet worden benaderd door andere servers. Zij kunnen dus niet worden gebruikt om uw gedrag op internet na te gaan.

 • Het herkennen van uw bezoek aan onze website;
 • Het vergemakkelijken van de navigatie op onze website;
 • Het opslaan van uw voorkeuren;
 • Het aanpassen van elementen van de lay-out en/of inhoud van de pagina's aan uw voorkeuren.

De meeste browsers accepteren cookies al automatisch. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit voor uw browser wijzigen. Toch adviseren wij u dit niet te doen om de volledige website te kunnen blijven raadplegen.

Wij gebruiken systeemgerelateerde informatie voor de hierboven genoemde zaken, inclusief cookies, voor:

 • Het beheer van de website en het constateren en verhelpen van problemen;
 • De identificatie van nieuwe of bestaande bezoekers;
 • Inzicht in de bezoekersaantallen en -pieken;
 • Het uitvoeren van onderzoeken over onze bezoekers;
 • Meer inzicht in welke bronnen worden geraadpleegd en welke gegevens van de website worden gedownload;
 • Het verbeteren en bijwerken van de website;
 • Het verbeteren en bijwerken van onze producten en diensten.

Informatie Delen

Wij kunnen bepaalde statistieken over onze bezoekers, klanten en verkopen gebruiken om onze services te beschrijven aan potentiële partners, adverteerders, sponsoren of andere derden en voor andere legale doeleinden. Deze statistieken zullen echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

Wij kunnen bepaalde persoonlijke informatie onthullen aan onze partners, agenten of sponsoren die ons helpen de producten en diensten die wij via deze website aanbieden beschikbaar te stellen. Het gaat dan om het verwerken van transacties, het uitvoeren van bepaalde taken, het analyseren van gegevens, het bieden van ondersteuning enz. Onze agenten en sponsoren gebruiken alleen die informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Wanneer wij een reorganisatie doorlopen of wanneer wij worden verkocht aan derden, dan gaat u ermee akkoord dat persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld, wordt doorgegeven aan de nieuwe partij.

Wij kunnen bepaalde informatie onthullen mocht dit noodzakelijk zijn in verband met een juridisch onderzoek of voor fraudepreventie.

Externe Links

De website kan van tijd tot tijd externe links bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Veiligheid

Wij hechten er zeer aan dat de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers wordt gewaarborgd. Wij hebben bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen die het verlies van gegevens, misbruik en het wijzigen van gegevens in ons beheer moeten voorkomen. Ons veiligheids- en privacybeleid wordt bijvoorbeeld regelmatig bijgewerkt en verbeterd, en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke gegevens. Wij kunnen niet garanderen dat er nooit sprake zal zijn van verlies, ongeoorloofd misbruik of wijziging van gegevens, maar wij zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

U moet er zich te allen tijde van bewust zijn dat het verstrekken van informatie via internet nooit volledig veilig is. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie die u doorgeeft via de website tijdens de overdracht naar ons veilig is. Daarom gebeurt dit ook op uw eigen risico.

U wordt geadviseerd uw browser af te sluiten, nadat u klaar bent met uw werk, om er zeker van te zijn dat anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie hebben, vooral bij een gedeelde computer of in een publieke ruimte.

Opslag van uw informatie

Informatie die u verstuurt via onze website, wordt verzonden naar een beveiligde server die door onze provider in Duitsland wordt beheerd. Informatie die u aan ons stuurt, mag worden verstrekt aan derden in de hierboven aangegeven situaties (zie "Informatie delen") en ook aan ons kantoor op het eiland Man dat niet dezelfde privacywetten hanteert die voor Europa gelden. Wanneer uw gegevens aan derden worden verzonden, zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen, verwerkt en/of worden doorgegeven.

Uw rechten

U heeft volgens de gegevensbeschermingswet [2000] het wettelijke recht om een kopie aan te vragen van alle persoonlijke informatie die door ons wordt opgeslagen. Op verzoek kunnen wij u hier een kopie van sturen. U heeft ook het recht om eventuele fouten in deze gegevens te corrigeren. Zoals hierboven beschreven, heeft u het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te verbieden.

Contact met ons opnemen

Stuur uw vragen, opmerkingen, klachten of andere zaken over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens via e-mail naar klantenservice@postalgold.nl, van maandag tot en met vrijdag of stuur een brief naar:

  Postal Gold NL
  Postbus 3138
  5902 RC Venlo

Titel* Voorletters* Achternaam*
Adres*
Postcode* Woonplaats*

* Deze velden zijn verplicht